STANDARD

PAKET
 • Cjenik sa jednom stranicom
 • Neograničene izmjene cijena i artikala
 • 15 personaliziranih nano-tech naljepnica
 • 1x Besplatna Pop up reklama
 • Dvojezični cjenik ( engleski - hrvatski)
 • Dvovalutni cjenik ( euro - kuna )
 • Povezivanje sa društvenim mrežama

PREMIUM

PAKET
 • Cjenik sa više povezanih stranica
 • Neograničene izmjene cijena i artikala
 • 15 personaliziranih nano-tech naljepnica
 • 2x Besplatna Pop up reklama
 • Dvojezični cjenik ( engleski - hrvatski)
 • Dvovalutni cjenik ( euro - kuna )
 • Povezivanje sa društvenim mrežama

Copyright – Hamlet d.o.o. 2022. /  www.cjenikonline.com