Primjer STANDARD digitalnog cjenika

 • mobilna verziju aplikacije
 • dvojezični format (hrvatski + engleski jezik)
 • dvovalutni prikaz cijena (euro + kuna)
 • ikone za povezivanje s društvenim mrežama
 • 2x Pop up reklame godišnje
 • neograničene izmjene artikala

Pri kreiranju STANDARD DIGITALNOG CJENIKA korisnik bira dizajn digitalnog cjenika iz niza postojećih predložaka.

Primjer PERSONALIZIRANOG digitalnog cjenika

 • potpuno personalizirani dizajn u skladu s vizualnim   identitetom objekta
 • vlastiti hosting i domenu (ostaju u trajnom vlasništvu korisnika)
 • mobilna, tablet i desktop verzija aplikacije
 • cjenik sa pripadajućim vizualima hrane ili pića
 • dvojezični format (hrvatski + engleski jezik)
 • dvovalutni prikaz cijena (euro + kuna)
 • ikone za povezivanje s društvenim mrežama
 • 6x Pop up reklama godišnje
 • neograničene izmjene artikala

Pri kreiranju PERSONALIZIRANOG digitalnog cjenika za korisnika se izrađuje personalizirani dizajn koji prate estetiku i vizualni identitet njegovog branda. 
U PERSONALIZIRANOM PAKETU korisnik dobiva vlastitu domenu i hosting te nakon isteka ugovora isti ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Copyright – Hamlet d.o.o. 2023. /  www.cjenikonline.com